تجارت الکترونیک

تجارت الکترونیک

تاریخچه کسب و کار اینترنتی
مقالات بازاریابی
تاریخچه کسب و کار اینترنتی کوتاه اما پر فراز و نشیب است. اولین کسب و کارهای اینترنتی تقریبا در سال ۱۹۹۵ شکل گرفتند. در آن زمان با توجه ...
۲