نرخ تبدیل

نرخ تبدیل

نرخ تبدیل
مقالات بازاریابی ویژه‌ها
یکی از شاخص‌هایی مهمی که در بازاریابی اینترنتی با آن سروکار داریم نرخ تبدیل است. مطمئنا همه ما از اینکه افراد را به سمت وب‌سایت خودمان جذب کنیم ...
۰