نرخ خروج

نرخ خروج

نرخ خروج چیست؟
ویژه‌ها کسب و کار اینترنتی خود را آغاز کنید
یکی از فاکتورهایی که برای کسب و کارهای اینترنتی بسیار پراهمیت است، نرخ خروج نام دارد. نرخ خروج درصد بازدیدهای تک صفحه‌ای را نشان می‌دهد. به عبارت دیگر ...
۰