یلدا

یلدا

یلدای کسب و کار
روز نوشت
شب یلدا یکی از مناسبت‌های شیرین و دوست‌داشتنی در فرهنگ ما ایرانیان است که تا اسم آن به گوشمان می‌خورد به یاد شاهنامه خوانی و آجیل و انار ...
۱