conversion rate

conversion rate

نرخ تبدیل
مقالات بازاریابی ویژه‌ها
یکی از شاخص‌هایی مهمی که در بازاریابی اینترنتی با آن سروکار داریم نرخ تبدیل است. مطمئنا همه ما از اینکه افراد را به سمت وب‌سایت خودمان جذب کنیم ...
۰